Księgowość

Prowadzenie własnej działalności

Marzy o tym niejeden człowiek pracujący na etacie. Własna firma wydaje się być świetną alternatywą, szansą na wolność i robienie tego, co się chce. Niektórzy planują założenie własnej działalności, ale im dalej w las, tym dopadają ich większe lęki. Pojawiają się pierwsze przeszkody w postaci podatków, konieczności szukania zleceń i utrzymywania uwagi klientów. Do tego …

Continue Reading
Księgowość

Jak płaca minimalna wpływa na pracę?

Raz na jakiś czas temat płacy minimalnej wraca do ogólnospołecznej debaty. Mówią o niej politycy, związkowy, pracownicy i pracodawcy. Najbardziej kwestia ta dotyka dwóch ostatnich spośród wymienionych stron jak http://joviker.co.pl/. Pracownicy są za jak najwyższą płacą minimalną, oczywiście poza tymi, których zarobki i tak znacząco przekraczają kwotę ustanowioną prawem. Za systematycznym podnoszeniem jej wysokości przemawia …

Continue Reading
Księgowość

Różne sposoby inwestowania

O inwestowaniu mówi się obecnie sporo. Osoby fizyczne, ale również i firmy, lokują swoje środki w różne programy inwestycyjne. Za ich pośrednictwem inwestorzy liczą na zysk. O tym, jak szybko i na jakim poziomie uda się go osiągnąć, decyduje przede wszystkim rodzaj inwestycji. Do wyboru są chociażby papiery wartościowe, nieruchomości, a w przypadku podmiotów gospodarczych …

Continue Reading