calculator-385506_640Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Na złożenie swoich deklaracji podatkowych mamy czas do 30 kwietnia. Warto, zatem, zastanowić się nad przekazaniem 1 % wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. My, akurat, nic na tym nie zyskamy, ale też nic nie stracimy.

Możliwość przekazania 1 procenta mają wszyscy podatnicy rozliczający w konkretnym roku przychody, które podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to zatem podatników, którzy rozliczają się: przez skalę podatkową, czyli PIT roczny z opodatkowaniem 18 i 32 procent. Rozliczanie poprzez podatek liniowy oraz w sposób ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych również daje możliwość przekazania 1 procenta.

Przekazanie 1 procenta wcale nie jest takie trudne. Na końcu każdej deklaracji podatkowej znajdują się dwa pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę, jednak ta nie może przekroczyć 1%. Należy bardzo dokładnie podać dane organizacji, której chcemy przekazać darowiznę. Nieprawidłowe wpisanie danych, zwłaszcza numeru KRS spowoduje, że ta instytucja nie otrzyma przekazanej kwoty.

Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć, to fakt, że kiedy to pracodawca lub organ rentowy wypełnia i składa deklarację podatkową za nas, nie rozliczy on 1 procenta. Istnieje taka możliwość wyłącznie wtedy, kiedy przesłane przez pracodawcę zeznanie potraktujemy jedynie jako wiadomość na temat zaliczek za ubiegły rok i samodzielnie złoży w fiskusie deklarację podatkową w odpowiednim terminie.
Istnieje również możliwość zaznaczenia w zeznaniu naszych danych, tak, aby organizacja otrzymała informacje, kim jest darczyńca. Wystarczy wtedy zaznaczyć odpowiednią rubrykę i upoważnić organ skarbowy do przekazania danych osobowych. W takiej sytuacji organizacja pożytku publicznego otrzyma imię, nazwisko, adres, wysokość przekazanej kwoty. W ten sposób organizacja, znając dane osobowe darczyńcy, może mu podziękować w wybraną przez siebie formę. Oczywiście, ujawnianie informacji na swój temat nie należy do obowiązków podatnika i w ogóle nie ma wpływu na przekazanie 1 procenta.
W swojej deklaracji podatnik może wskazać dany cel, na który chce przekazać jeden procent. Należy jednak wiedzieć, że dla organizacji pożytku publicznego nie jest to informacja zobowiązująca. Wskazanie celu szczegółowego, sprawi, że wraz z pieniędzmi, organizacja otrzymuje wiadomość, na co przeznaczyć pieniądze, jednak nie musi się z tego rozliczyć. Wystarczy, gdy taka instytucja pożytku publicznego będzie realizować swoje cele statutowe.

Należy jeszcze rozróżnić darowiznę i 1 procent. Chociaż nasz podatek faktycznie jest podarowany danej organizacji, to jednak ta czynność traktowana jest zupełnie inaczej, zwłaszcza przez urząd skarbowy. Nie wolno więc, łączyć ze sobą tych dwóch instytucji prawnych.

Warto rozliczać się z 1 %. Nic nas to nie kosztuje, a możemy pomóc. Oczywiście to my sami wybieramy organizację, którą chcemy wspomóc. Może to być fundacja pomagająca dzieciom, zwierzętom czy bezdomnym. Nasz jeden procent może zostać przeznaczony na kulturę, tj. ratowanie zabytków albo na Kościół.