Raz na jakiś czas temat płacy minimalnej wraca do ogólnospołecznej debaty. Mówią o niej politycy, związkowy, pracownicy i pracodawcy. Najbardziej kwestia ta dotyka dwóch ostatnich spośród wymienionych stron jak http://joviker.co.pl/. Pracownicy są za jak najwyższą płacą minimalną, oczywiście poza tymi, których zarobki i tak znacząco przekraczają kwotę ustanowioną prawem. Za systematycznym podnoszeniem jej wysokości przemawia chociażby przeciwdziałanie nierównościom społecznym, jak również likwidowanie biedy i ubóstwa wśród członków społeczeństwa. Niestety, pracodawcy odbijają piłeczkę i wskazują, że wyższe wynagrodzenie na poziomie minimalnym, to większe koszty ponoszone przez przedsiębiorców. A z nimi związana jest często konieczność redukowania etatów. Czy faktycznie? Praktyka pokazuje, że bywa z tym różnie. Nie dziwi fakt, że pracodawcom nie podobają się dodatkowe koszty. Niemniej jednak faktyczne redukowanie etatów za sprawą kilkudziesięciu złotych podwyżki nie jest czymś oczywistym. Wyższa płaca minimalna to natomiast lepsza sytuacja dla pracowników. Nie od dziś wiadomo, że ich docenianie się opłaca. Zadowoleni pracownicy pracują chętniej i bardziej utożsamiają się z firmą. Wzrasta zatem wydajność. Poza tym przedsiębiorcy, którzy nie potrafią dostrzec wartości swojej kadry, często zmagają się z dużą rotacją pracowników i koniecznością szkolenia wciąż nowych osób.