Przed wybraniem uczelni i kierunku warto zastanowić się nad tym czy po danej specjalności będzie odpowiednie zatrudnienie w zawodzie. Aby się jednak o tym przekonać należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego czy tak właściwie w siatce przedmiotów będą odpowiednie przedmioty, które mogą dawać jakąś gwarancję na zatrudnienie na studiach.

W tym przypadku warto się zastanowić nad kierunkiem finanse i rachunkowość. Aby móc się na niego starać należy mieć zainteresowania związane z bankowością bądź świetnie sobie radzić z liczeniem a dokładniej z matematyką. Właśnie z tego powodu należy uświadomić sobie, że zwykłe obliczenia mogą czasem nie wystarczać do tego aby się określać jako ktoś kto zna się na finansach. W wielu przypadkach wymagana jest znajomość zaawansowanej matematyki takiej jak całki, różnicowanie oraz wiele innych. Takie podstawy z pewnością mogą dawać gwarancję na to, że właśnie student po zakończeniu edukacji może ubiegać się o pracę na stawisku księgowego lub innych stricte powiązanych z działem podatkowym.

Niektóre cechy charakteru mogą być szczególnie wymagane na tym kierunku. W tym przypadku liczy się wytrwałość a także szybkie przyswajanie nowej wiedzy powiązane jako zdolności analitycznego myślenia. To właśnie na studiach można także dodatkowo nabyć poszczególne cechy osobowości. W tym przypadku może być to związane z komunikatywnością a także współdziałaniem w grupie. Warto dodać, że doradca finansowy powinien być otwarty i potrafił dogadać się z klientem zarówno polskim jakże i tym zagranicznym.

W zależności od profilu uczelni wyższej należy spełniać poszczególne wymagania. W przypadku wielu najważniejsze dotyczyć mogą przede wszystkim pozytywnego zdania języka nowożytnego, matematyki, historii, informatyki lub geografii.

Ze względu na założenia finansów i rachunkowości na uczelni można przede wszystkim wyróżniać bardzo dużą liczbę przedmiotów, która powinna wprowadzać każdego studenta do fundamentów związanych z pracą w działach np. księgowości, finansów itp. Do nich należy zaliczać np. ekonometrię, rachunek kosztów, podstawy rachunkowości. Jeżeli, przyszły student zamierza utrzymać się na swoim kierunku powinien koncentrować się na zaliczeniu pierwszego semestru gdyż to właśnie na nim panuję potoczny ,,odsiew”. Jednak z roku na rok będzie się można do tego śmiało przyzwyczaić ponieważ student uzyska dodatkowe doświadczenie a oprócz tego zauważy, że terminowość na studia jest bardzo opłacalna.

Niektóre specjalności, które można wyróżnić na tego typu studiach związane są z, bankowością, ubezpieczeniami, finansami, skarbowością, usługami a także doradztwem finansowym. To są tylko wybrane dziedziny, które będzie można śmiało rozwijać na swoich studiach. Z tego powodu każdy przyszły student uczelni będzie mógł śmiało określić to w jakiej specjalności zamierzać się będzie rozwijać a w późniejszym czasie postawić na coś co go najbardziej interesuję.

Przed pójściem na kierunek finanse i rachunkowość należy się także zapoznać z tym co można oczekiwać po zakończeniu tego rodzaju studiów. Tutaj warto przede wszystkim wyróżniać to, że absolwenci uczelni wyższej liczyć mogą na etat w bankach, przedsiębiorstwach, a także w międzynarodowych korporacjach świadczących usługi związane z finansami. Oprócz tego każdy ma szansę na założenie własnej działalności gospodarczej powiązane z kierunkiem swoich studiów. Wiedza zdobyta na kierunku mogła się z pewnością przydać do uzyskania kluczowej wiedzy mogącej pomóc w prowadzeniu własnej firmy.