Doradcy podatkowi to osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, aby udzielać nam porad dotyczących podatków. Wiedza to jednak nie wszystko. Doradca podatkowy musi posiadać właściwe uprawnienia, które umożliwiają mu wykonywanie zawodu. Doradcy podatkowi to osoby wykonujące wolny zawód zaufania publicznego. Obecnie, aby wykonywać ten zawód, konieczny jest wpis na listę doradców podatkowych. Wiąże się to z posiadaniem wiedzy sprawdzonej podczas egzaminu. Planowana deregulacja zawodu ma zwiększyć do niego dostęp. Po wprowadzeniu zmian usługi tego typu będą mogły oferować osoby nie posiadające wpisu na listę doradców podatkowych. Mimo, że zmiany są spore, bez zmian ma pozostać to, że tylko doradcy podatkowi będą mogli reprezentować podatników przed sądem czy organem podatkowym.

Jak uzyskać wpis na listę doradców podatkowych? Przede wszystkim przyszli doradcy podatkowi muszą korzystać z pełni praw publicznych. Konieczne jest także posiadanie wyższego wykształcenia, co ogranicza grono osób mogących starać się o wpis na listę. Ponadto osoba taka musi mieć nieskazitelny charakter i postępować zgodnie  zobowiązującym prawem. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu oraz odbycie w kraju dwuletniej praktyki. Następnie kandydat musi złożyć wniosek o wpisanie go na listę doradców podatkowych.

Egzamin pisemny organizowany jest wtedy, gdy zbierze się pięćdziesiąt osób mogących go zdawać. Ponadto organizuje się go raz w roku bez względu na ilość dopuszczonych do niego osób. Kolejną częścią procesu starania się o wpis na listę doradców podatkowych jest egzamin ustny. Odbywa się on co trzy miesiące lub wtedy, gdy dopuszczono do niego przynajmniej dwanaście osób. przyszli doradcy podatkowi muszą uiścić opłatę za egzamin. Jest to kilkaset złotych, które powiększa budżet państwa.

Praktyka obejmuje określony czas, jaki należy spędzić m.in. w urzędzie skarbowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Praktykę zastępuje zatrudnienie m.in. w izbie celnej, Ministerstwie Finansów, izbie skarbowej czy urzędzie skarbowym. Praktykę zaliczają też zawodowi adwokaci czy radcy prawni, którzy wykonują zawód co najmniej przez okres dwóch lat. Aby uzyskać wpis na listę, przyszli doradcy podatkowi musza złożyć ślubowanie przed przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Osoba uzyskująca wpis na listę posiada odpowiednio szeroką wiedzę m.in. z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego, prawa karnego skarbowego, funkcjonowania administracji podatkowej, rachunkowości oraz przestrzega zasad etyki zawodowej.

Doradcy podatkowi mogą szukać zatrudnienia w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym lub zdecydować się na samodzielne założenie i prowadzenie takiej firmy. Ich pomoc pozwala wielu osobom na poradzenie sobie z nagromadzeniem przepisów dotyczących podatków. Korzystanie z porad profesjonalisty daje pewność, że nasza firma funkcjonuje legalnie i prawidłowo. Jeśli doradca podatkowy popełnia błąd w przygotowywanych dokumentach, ponosi za to odpowiedzialność. Umieszcza swój podpis i numer m.in. na deklaracjach.