Wiele osób uważa, że podatki są zbyt wysokie. Niektórzy po prostu stwierdzą ten fakt i zapłacą należność, inni będą próbowali oszukać organ podatkowy, aby więcej pieniędzy zostało w ich portfelu. Aby sprawdzić, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z  prawa podatkowego, może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa. Rozpoczyna się ona od wręczenia upoważnienia, które umożliwia przejrzenie dokumentacji mogącej stanowić dowód popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Osoba podlegająca kontroli może wskazać kogoś, kto będzie ją reprezentował. Możemy tutaj liczyć na pomoc doświadczonych doradców podatkowych. Kontrola podatkowa odbywa się zwykle w miejscu, w którym przechowuje się wszelką dokumentację. Nie wolno ukrywać ksiąg podatkowych i powinny być one udostępnione osobom dokonującym kontroli.

Kontrola podatkowa ma na celu znalezienie dowodów na to, że podatnik oszukiwał w zeznaniach i uchylał się skutecznie od uiszczania obowiązujących go podatków. Jeśli w ten sposób chciał zyskać korzyści finansowe, może być przeciwko niemu wszczęte postępowanie. Warunkiem jest jednak udowodnienie domniemanego oszustwa podatkowego.

Jeśli boimy się, że w naszej firmie będzie miała miejsce kontrola podatkowa, warto zainteresować tą sprawą zaufanego doradcę podatkowego. Osoby takie posiadają rozległą wiedzę na temat podatków i mogą reprezentować nas podczas kontroli. Doradcy mogą również być naszymi pełnomocnikami podczas negocjacji z organami podatkowymi. Ponadto specjalista pomoże nam w przygotowaniu dokumentacji, której dotyczy kontrola podatkowa. Jeśli nasi pracownicy zostaną wezwani do składania wyjaśnień, doradca podatkowy będzie uczestniczył w przesłuchaniach. Jeśli zechcemy złożyć skargę na decyzję konkretnego organu podatkowego, również pomoże nam w tym doradca. Warto postawić tutaj na doświadczonego eksperta, którego wiedza i umiejętności sprawią, że kontrola podatkowa odbędzie się bez przykrych niespodzianek.

Specjaliści od podatków apelują, aby korzystać z ich pomocy już wtedy, gdy spodziewamy się kontroli. Niejednokrotnie sama kontrola podatkowa przebiega nie po naszej myśli, a brak doświadczonego doradcy jedynie pogarsza naszą sytuację. Kontrole zwykle mają miejsce w firmach, których zadłużenie jest spore i wzbudza czujność urzędników. Wyjściem z sytuacji może okazać się doradztwo specjalisty, który będzie reprezentował nas podczas kontroli i ewentualnego postępowania.

O zatrudnieniu doradcy podatkowego możemy pomyśleć zanim urząd wkroczy do naszej firmy. Zwykle otrzymuje się zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz o rodzaju sprawdzanego podatku. Wymienia się także okres czasu, który będzie podlegał kontroli. Z takimi informacjami powinniśmy niezwłocznie udać się do specjalisty, który przygotuje dokumentację.

Jeżeli urzędnicy z niejasnych przyczyn nie poinformowali nas o kontroli, możemy złożyć pisemny sprzeciw. Brak zawiadomienia nie powinien nas oburzyć wtedy, gdy kontrola ma na celu zapobieganie przestępstwu czy wykroczeniu skarbowemu.