Płacenie podatków jest koniecznością, ponieważ stanowią one dochód państwa. Nawet jeśli sprzeciwiamy się prawu podatkowemu, fiskus znajdzie na nas sposób i wyegzekwuje należności. Osoby, które posuwają się do oszustw, mogą zapłacić o wiele więcej, niż wymagałoby tego składanie realnych zeznań podatkowych. Kwoty kar są o wiele wyższe, niż podatki, jakie musimy zapłacić. Dla tych, którzy rozliczają się prawidłowo, dostępne są ulgi i odliczenia. Ustalona jest także kwota wolna od podatku, która jednak budzi wiele kontrowersji. Prowadzone są różne porównania, na podstawie których ocenia się Polskę jako kraj z o wiele gorszymi warunkami dla podatników. W naszym kraju kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł. Jest ona stosunkowo niewielka w porównaniu chociażby z Niemcami czy Austrią, gdzie po przeliczeniu na złotówki mamy do czynienia z ponad dziesięciokrotnie większymi sumami. Eksperci twierdzą jednak, że nie powinniśmy liczyć na zmiany. W naszym kraju z płacenia podatku dochodowego zwolnione są jedynie te osoby, których roczny dochód nie przekroczył 3 091 zł. Specjaliści postulują wprowadzenie niższych składek dla najbiedniejszych obywateli oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku. Zwracają oni też uwagę na kosztowne utrzymanie urzędników, którzy jedynie pobierają podatki.

Prawo podatkowe ma zarówno swoich zwolenników, jak też przeciwników. Jedni proponują zmiany i liczą na ich wprowadzenie, inni oszukują, aby nie płacić wysokiego podatku i zachować dla siebie większą część dochodów. Osoby, które nie uzyskały dochodu wyższego niż kwota wolna od podatku, nie muszą płacić podatku dochodowego. Nie zmienia to jednak faktu, że są one zobowiązane do złożenia w terminie zeznania podatkowego. Jeżeli uzyskaliśmy dochód nie przekraczający 3 091 zł, otrzymamy zaliczkę, jaka pobrano od nas w ciągu roku. Jeżeli nasz dochód jest wyższy niż kwota wolna od podatku, możemy odliczyć od sumy 556,02 zł. Jest to 18% kwoty.

Kwota wolna od podatku to także sformułowanie, którego używamy w przypadku spadku czy darowizny. Mamy tutaj zwykle do czynienia z możliwością nie płacenia podatku od darowizny. Umożliwia nam to właśnie kwota wolna od podatku, której wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą będącą darczyńcą. Biorąc pod uwagę chęć uniknięcia płacenia podatku, bierze się pod uwagę darowizny, jakie otrzymaliśmy od jednej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Łączy się tutaj wartość darowizn oraz spadku, jaki uzyskaliśmy od jednej osoby.

Jeśli planujemy przekazanie darowizny najbliższej osobie, powinna ona znajdować się w pierwszej grupie podatkowej. Zalicza się do niej małżonków, dzieci czy rodziców. Tutaj wartość darowizny nie powinna przekroczyć kwoty 9 637 zł, aby być zwolnionym z płacenia podatku od darowizn. W drugiej grupie, do której zaliczymy chociażby wujka i ciotkę, kwota wolna od podatku od darowizn wynosi 7 276 zł. Istnieje też trzecia grupa, do której zaliczymy dalszą rodzinę czy znajomych i przyjaciół. Tutaj podatku nie płacimy w przypadku darowizny o wartości nie przekraczającej 4 902 zł.