Darowizna to sposób na przekazanie najbliższym domu, samochodu czy innego dobra materialnego. Innym sposobem na taki gest jest spadek. Tutaj mamy do czynienia z obdarowaniem kogoś bliskiego dopiero w momencie śmierci właściciela np. nieruchomości. O ile spadek można otrzymać dopiero po śmierci kogoś z rodziny lub spoza niej, o tyle darowiznę otrzymujemy za życia tej osoby. Warto wiedzieć, że umowa darowizny może zostać zmieniona, jeśli zaistniały okoliczności wpływające na stan majątku danej osoby lub doznała ona niewdzięczności ze strony tego, komu chciała podarować np. dom. Za każdym razem, gdy podpisujemy umowę darowizny, jesteśmy zmuszeni zapłacić podatek od darowizn. Unikniemy tego tylko wtedy, gdy zapoznamy się z przepisami, ponieważ obowiązują liczne ulgi. Dotyczy to głównie najbliższej rodziny.

Jeśli otrzymujemy darowiznę, musimy zapłacić podatek od darowizn. Poza uiszczeniem opłaty konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Nie warto odkładać tego w czasie, ponieważ obowiązują nas terminy. Jeśli otrzymaliśmy darowiznę, warto jak najszybciej udać się do urzędu, aby wyjaśnić kwestie związane z jej opodatkowaniem oraz wypełnić właściwe dokumenty.

Podatek od darowizn zależny jest od tego, do jakiej grupy podatkowej można zaliczyć osobę otrzymującą darowiznę. Jeśli są to rodzice, małżonek czy dzieci, mamy do czynienia z pierwszą grupą. Te osoby mogą liczyć na najwyższą kwotę wolną od podatku. Dzięki temu płaca podatek od darowizn dopiero wtedy, gdy wartość otrzymanego majątku przekracza kwotę wolną od podatku. Aby najbliższa osoba mogła otrzymać od nas coś legalnie, darowiznę zgłaszamy w odpowiednim urzędzie skarbowym. Służą do tego specjalne druki. Jeśli nie dopełnimy wszelkich formalności w terminie, możemy mieć problemy z uniknięciem płacenia podatku. Nie musimy składać deklaracji, jeśli wartość przekazanego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Podatek od darowizn, które nie podlegają ulgom wynikającym z przynależności do którejkolwiek z grup, musimy obliczyć i uiścić w odpowiednim terminie. Warto sprawdzić kwotę wolna od podatku, ponieważ jest ona różna w zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą, która chce nam przekazać swój dom czy samochód. Jeśli wartość majątku jest wysoka, nie warto oszukiwać i próbować ją usilnie zaniżyć. Podatek od darowizn powinien być zapłacony od realnej wartości nieruchomości czy innego rodzaju darowizny. Również w przypadku, gdy otrzymujemy sporą kwotę pieniędzy, powinniśmy uiścić należny podatek od darowizn. Jeżeli jest to kwota przewyższająca kwotę wolną od podatku, opodatkowaniu podlega różnica.

Jeśli przygotowujemy rozliczenie podatku dochodowego, możemy odpisać od niego określone darowizny. Tutaj obowiązują przepisy informujące o wysokości stawki oraz o rodzaju darowizny, która może być odpisana od podatku. Dotyczy to między innymi darowizn na działalność pożytku publicznego. Odliczyć można także darowizny przekazywane w związku z kultem religijnym oraz przekazana na cele krwiodawstwa.