Podatki lokalne są ustalane przez gminy, dla których stanowią one dochód. Wysokość tych podatków jest uzależniona od władz gminy, jednak nie może przewyższać ustalonej kwoty, jaką znajdziemy w odpowiedniej ustawie. Kwoty te mogą zmieniać się co roku, dlatego warto je śledzić, aby wiedzieć, jakie są ich maksymalne wysokości.

Podatki lokalne obejmują między innymi opłaty, jakie musimy uiszczać z racji posiadania nieruchomości. Obowiązek taki mamy już od miesiąca następującego po tym, w którym staliśmy się posiadaczami budynku lub gruntu. Jeśli rada gminy, w której znajduje się nieruchomość, umożliwia składanie niezbędnej dokumentacji za pośrednictwem Internetu, właściciel budynku czy gruntu może skorzystać z takiego ułatwienia. Wysokość stawek nie może przekraczać górnego progu ogłoszonego przez Ministra Finansów.

Tym, co dziwi wiele osób, jest podatek od posiadania psów. Jest to opłata należąca do grupy, która tworzą podatki lokalne. Władze gminy mogą nałożyć na jej mieszkańców obowiązek płacenia podatku wynikającego z faktu posiadania psa. Oczywiście istnieją tutaj ulgi, które obowiązują m.in. osoby mające więcej niż 65 lat lub osoby niepełnosprawne. Jeśli jednak posiadamy psa i gmina nie przewidziała dla nas żadnej ulgi, możemy być zmuszeni do zapłacenia podatku. Kwota zmienia się co roku, a jej maksymalna wysokość jest podana do oficjalnej informacji. Obecnie jest to ponad 120 zł rocznie. Suma ta dotyczy jednego psa. Jeśli w gospodarstwie mamy ich kilka, a gmina decyduje się na wszelkie podatki lokalne, musimy przygotować się na spory wydatek.

Jeśli miejscowość, do której udajemy się na wakacje, ma status uzdrowiska, może obowiązywać w niej opłata uzdrowiskowa. Tego typu podatki lokalne pobierane są od osób, które przebywają na danym terenie ponad dobę i ma to cel zdrowotny czy turystyczny. Opłata ta nie dotyczy m.in. osób przebywających w szpitalach czy też niewidomych wraz z opiekunami. Jeśli pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie będziemy płacili opłaty miejscowej. Jest to kwota, jaką może pobrać od nas gmina, gdy przebywamy w danej miejscowości w celach wypoczynkowych. Tutaj zwolnienie z opłaty odbywa się na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku opłaty uzdrowiskowej.

Podatki lokalne to także płata od środków transportowych, do których zaliczymy m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy. Zwolnienie od tej opłaty możemy uzyskać chociażby wtedy, gdy zarejestrowany przez nas pojazd jest zabytkiem. Stawki mogą być tutaj różne m.in. ze względu na wpływ środka transportu na zanieczyszczenie środowiska. Podatek płacony jest w dwóch ratach.

Pozostałe podatki lokalne obejmują m.in. podatek rolny czy leśny. Właściciele obszarów są zobowiązani do składania odpowiednich dokumentów oraz uiszczania opłat w terminie. Rada gminy określa też wysokość opłaty targowej, którą również podciągniemy pod podatki lokalne. Opłata ta obowiązuje osoby fizyczne czy osoby prawne dokonujące sprzedaży na terenie targowiska.