W Polsce obowiązują podatki dochodowe od osób prywatnych, jak też od osób prawnych. Opodatkowaniu podlega tutaj dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Podatki dochodowe są powszechne. Płacą je zarówno osoby fizyczne uzyskujące dochód, jak też przedsiębiorcy. To, jaki rodzaj podatku dochodowego będziemy płacili, określa się przy zakładaniu firmy. Ponadto obowiązują podatki dochodowe od osób prawnych, czyli m.in. spółek. W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego: PIT oraz CIT. Ten ostatni to wspomniany podatek od osób prawnych.

PIT to podatek płacony według modelu progresywnego. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu podnosi się również stawka, jaką musimy zapłacić. PIT wymaga corocznego rozliczania, które nie wszystkim przychodzi łatwo. Mamy do czynienia chociażby z ukrywaniem dochodów, co ma na celu płacenie niższego podatku. Państwo stara się ścigać osoby, dla których podatki dochodowe są zbyt wysokie i chcą one obniżyć stawkę w nielegalny sposób. Zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak też nie posiadające swojej firmy, posuwają się do tego rodzaju oszustw. Niechęć do płacenia podatków jest dość często spotykana. Według badań wynika z faktu, że dla sporego grona osób podatki dochodowe są zbyt wysokie lub uważają one, iż rząd przeznacza pieniądze nie na to, na co powinny być przeznaczone. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy są zobowiązani płacić podatki dochodowe.

W przypadku PIT mamy do czynienia z licznymi ulgami podatkowymi. Jeśli nie znamy przepisów i nie potrafimy skorzystać z przysługującej nam ulgi, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Dzięki temu rozliczymy się poprawnie i nie stracimy na tym. Ulgi przysługują miedzy innymi w przypadku darowizny. Ponadto warto wiedzieć, co możemy odliczyć sobie od podatku.

Podatki dochodowe od osób fizycznych mogą być też płacone jako 19% podatek od dochodu. Ma to miejsce chociażby w przypadku posiadania pozarolniczej działalności gospodarczej. Inną formą uiszczania należnej kwoty jest ryczałt. Również przedsiębiorcy mogą odliczać od podatku różne punkty, których znajomość jest konieczna. Aby uniknąć błądzenia wśród przepisów, właściciele firm oddają swoje rozliczenia w ręce ekspertów.

CIT to podatek, który dotyczy m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych czy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Płaci się tutaj 19% CIT. Podatek ten nie dotyczy przychodów z działalności rolniczej, gospodarki leśnej czy przychodów przedsiębiorców żeglugowych płacących podatek tonażowy. Podatki dochodowe od osób prawnych również rozliczane są z uwzględnieniem ulg. Od dochodu można odliczyć m.in. stratę podatkową.

Podatki dochodowe wymagają przestrzegania określonych terminów. Dotyczą one składania zeznań podatkowych, jak też uiszczania opłat wynikających z dokumentów. Ponadto nie warto oszukiwać, ponieważ spore różnice w zeznaniach oraz faktycznej sytuacji firmy lub osoby prywatnej mogą zwrócić uwagę urzędników.