Podatek dochodowy jest w naszym kraju powszechny i obowiązkowy. Istnieje oczywiście grono osób, które się mu sprzeciwia, jednak urzędnicy sukcesywnie tropią oszustwa podatkowe. Takie osoby pociągane są do odpowiedzialności. Grozi im kara finansowa. Jeśli oszustwa opiewają na ogromne kwoty, osoba fałszująca zeznania podatkowe może zostać pozbawiona wolności. To, jak wysokie dochody uzyskujemy, wpływa na wysokość płaconego przez nas podatku. Obecnie funkcjonują dwa progi podatkowe i dotyczą one osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

Jeśli rozliczamy się w ten sposób, mamy do czynienia z progami. Obecnie progi podatkowe wynoszą 18% oraz 32%. To, który nas obowiązuje, zależy od kwoty uzyskanego dochodu. Jeśli nie przekracza on kwoty 85 528 zł, możemy liczyć na 18%. Jeżeli nasz dochód przekracza wspomnianą kwotę, wysokość naszego podatku będzie obliczona w oparciu o 32% progu podatkowego. Jeszcze do roku 2009 obowiązywały trzy progi podatkowe. Obecna sytuacja jest korzystniejsza dla osób odnotowujących wysokie dochody.

Jak liczyć podatek? Jeśli nasz dochód nie przekracza 3 091 zł w skali roku, nie musimy płacić podatku dochodowego. Pozostałe osoby obowiązują dwa progi podatkowe. Przy progu 18% płacimy podatek od całej kwoty, które nie wynosi więcej niż 85 528 zł. Jeżeli nasz dochód jest wyższy, od wspomnianej kwoty odprowadzamy podatek na podstawie progu 18%, zaś do pozostałej sumy jesteśmy zmuszeni oddać 32% podatku. Nieważne, czy nasz dochód to 3 000 zł, czy też 100 000 zł. Za każdym razem jesteśmy zobowiązani do przygotowania zeznania podatkowego i przedstawienia go organowi podatkowemu w określonym terminie.

Progi podatkowe wymagają pilnego obliczania podatku należnego fiskusowi. Jeśli kwota nie przekracza 85 528 zł, mnożymy ja przez 18% i od uzyskanej liczby odejmujemy kwotę wolną od podatku. Dopiero wtedy otrzymamy sumę, jaką powinniśmy zapłacić do urzędu skarbowego. O odjęciu kwoty wolnej od podatku musimy pamiętać także wtedy, gdy płacimy podatek od kwoty wyższej niż 85 528 zł i obowiązują nas dwa progi podatkowe. Wtedy musimy dokonać większej ilości obliczeń. Wiele firm zleca to zadanie specjalistycznym firmom, które zatrudniają ekspertów w tej dziedzinie.

Jeśli nasza firma odnotowuje wysoki dochód i obowiązujące progi podatkowe nie wydają się nam korzystne, warto zastanowić się nad podatkiem liniowym. Tutaj również odejmujemy koszty uzyskania przychodu od jego kwoty, aby uzyskać dochód podlegający opodatkowaniu. W przypadku podatku liniowego płacimy 19% dochodu. Konieczne jest tutaj prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie których będzie obliczany dochód. Odliczamy tutaj składki, które pomniejszają kwotę. Podatek liniowy to stała stawka wynosząca 19% dochodu. Jeśli się na niego decydujemy, musimy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe.

Wadą podatku liniowego jest to, że tracimy w tym momencie wiele ulg podatkowych. Taka opcja opłaca się osobom, które osiągają wysokie dochody i nie chcą podlegać pod standardowe zasady i progi podatkowe.