zaangazowanie-kandydat2 (1)Rekrutacja, czyli co? Rekrutacja obejmuje proces naboru osób do danej organizacji czy na określone stanowisko. Rekrutację można podzielić pod względem sposoby pozyskania kandydata na zewnętrzną(kandydaci poszukiwani są poza organizacją poszukującą pracownika) i wewnętrzną(nowi pracownicy poszukiwani są w organizacji, co następuje poprzez awans lub przesunięcia poziome). Z kolei przy rekrutacji ze względu na szerokość rynku pracy, na którym są poszukiwani pracownicy wyróżniamy rekrutację wąską(nieliczne grono osób, specjaliści w danej branży) i szeroką(informacja o naborze trafia do szerokiego grona odbiorców).

Zazwyczaj pierwszym etapem zdobywania pracy jest rozmowa kwalifikacyjna. Jest to etap, na którym przyszły pracownik może zaprezentować swoje możliwości, potencjał, osiągnięcia, a nawet swoją osobowość. Przygotowuj ac się do rozmowy kwalifikacyjnej do danego przedsiębiorstwa warto poznać obszary działalności przyszłej firmy, przemyśleć odpowiedzi na najbardziej prawdopodobne pytania związane ze specyfiką zawodu. Należy pamiętać o stosownym stroju na rozmowę kwalifikacyjną, warto zaplanować dojazd tak, aby się nie spóźnić. W trakcie rozmowy należy mówić wolno, spokojnie i zrozumiale. Najlepiej jest udzielać odpowiedzi zgodnych z własnymi przekonaniami, pamiętać o zasadach dobrego wychowania oraz dyskrecji. Po pozytywnym dla kandydata przejściu tego etapu rekrutacji, może być poddany dalszym zabiegom mającym wyłonić przyszłego pracownika. Kolejny etap jest już bardziej szczegółowy i może być związany ze specyfiką stanowiska. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod rekrutacji to assessment center, które polega na ocenie przyszłego pracownika na podczas symulacji pewnych zdarzeń. Tematyka assessment center obejmuje obszary od zagadnień psychologicznych po zadania matematyczne. Dla przyszłych pracowników konstruowane są testy( psychologiczne, merytoryczne, językowe), które mają na celu ocenę zdolności przyszłego pracownika. Do rozwiązywania różnego rodzaju testów można się przygotować zapoznając się z testami opublikowanymi w internecie, co pozwoli zapoznać się ze specyfiką tych testów.

Technika rekrutacji jest wybierana według wymagań stanowiska pracy i może przybrać postać rozmowy kwalifikacyjnej, wywiadu indywidualnego, assessment center, testów psychometrycznych, testów wiedzy bądź kompetencji, studium przypadku, ćwiczeń sytuacyjnych, referencji, wywiadu panelowego czy innych form.
Assessment centre to dosłownie ośrodek oceny, w trakcie którego przyszły pracownik musi rozwiązać symulowane sytuacje i zadania. Cały proces oceny obejmuje połączenie kilku metod. Przykładowymi testami symulacyjnymi są prezentacja, analiza problemu, koszyk zadań, rozwiązanie problemu, rozmowa z podwładnym. Z kolei pojawiające się testy mogą być to testy psychologiczne, psychometryczne, inteligencji, językowe, merytoryczne, umiejętności, praktyczne.

Wszystkie te metody mają na celu wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko z odpowiednimi kwalifikacjami.