silhouettes-439150_1280Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach pracownicy powinni stale doskonalić swoje umiejętności, szkolić się. Technologie zmieniają się, zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Aby się w niej odnaleźć musimy uczyć się, obserwować rzeczywistość i dopasować się do niej. Z potrzeby ciągłego kształcenia zdawać sobie powinni sprawę nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy. Często tak jest. Pracodawcy organizują szkolenia dla swoich pracowników po to, aby później czerpać jeszcze większe korzyści z ich wiedzy. Jeśli chodzi o same szkolenia to tematyka jest tutaj niczym nieograniczona. Nieograniczona jest także liczba metod, które stosuje się podczas szkoleń. Metody można także naprawdę dopasowywać do tematyki, bawić się nimi. Można robić wszystko. Najważniejszy jest bowiem cel, którym jest oczywiście powiększenie stanu wiedzy. Jeśli chodzi o wybór techniki szkolenia to można tutaj wyróżnić kilka najważniejszych, najczęściej stosowanych. Szkolenia prowadzone są bardzo często w cyklu Davida Kolba. Tutaj chodzi o to, aby przejść cztery etapy uczenia się. Pierwszym z nich jest po prostu przekazanie doświadczeń. Osoba, która prowadzi szkolenia może w tym momencie odwoływać się do doświadczeń oraz sytuacji, z którymi miała sama do czynienia lub odwoływać się do doświadczeń osoby, która się uczy. Trzeba tworzyć takie zadania, które pozwoliłyby na to, aby uczestnicy szkolenia sami mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski. Drugim etapem w tym cyklu jest refleksja. W tym momencie każdy z uczestników może wyrazić swoją opinię, podzielić się swoim zdaniem z innymi. Taka rozmowa jest niezwykle ważna, gdyż można z niej wywnioskować naprawdę ciekawe rzeczy. Później przechodzi się do teorii. Nie chodzi tutaj o to, aby zdobywać wiedzę teoretyczną, tak jak mogłaby na to wskazywać nazwa. W tym etapie uczestnicy szkolenia oraz trener będą zbierać wszelkie opinie, oceniać je, a później będą dopasowywać je do jakiejś teorii. Ostatni etap będzie polegał na tym, aby wykorzystać wiedzę, którą zdobyło się podczas szkolenia w praktyce. To bardzo ważne, gdyż przecież właśnie po to uczestniczy się w szkoleniach. To ciekawy sposób wobec którego powinny odbywać się szkolenia. Jeśli natomiast chodzi o metody to na pewno do jednej z najpopularniejszych w chwili obecnej należy wzorowanie się. Osoba ucząca się będzie naśladowała czyjeś zachowanie. W tym przypadku najważniejsze jest to, aby wybrać odpowiednią osobę do naśladowania. Drugą metodą jest specjalistyczny instruktaż. To rozwiązanie jest na pewno znacznie bardziej bezpieczne niż naśladowanie. Zapoznamy się ze specyfiką naszego stanowiska pracy. Dowiemy się wszystkiego. Później sami będziemy mogli przystąpić do pracy, ale początkowo będziemy kontrolowani. Często spotykaną metodą szkolenia pracowników jest także zlecanie zadań. Pracownik będzie dostawał takie zadania, które wykraczają ponad jego obowiązki. Dzięki temu będzie zdobywał nowe doświadczenia oraz kwalifikacje. Oprócz tego można również zastosować rotację na stanowiskach pracy. Podczas rotacji można nauczyć się naprawdę wiele.