5144677794_242acb13e5_zW ostatnim czasie, na rynku pojawia się coraz więcej spółek cywilnych. Zwykle są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co jest przyczyną takiej tendencji przedsiębiorców do zakładania spółek cywilnych? Przyczyn jest oczywiście wiele. Często założenie spółki cywilnej jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jeśli jest kilka osób prowadzących daną działalność. Łatwiej wtedy określić w statucie spółki, jakie prawa i obowiązki maja wspólnicy, w jakiej wysokości udziały im przysługują. Jest to trudne do określenia przy prowadzeniu zwykłej działalności gospodarczej. Poza tym, prowadzenie działalności gospodarczej powoduje to, że przedsiębiorca odpowiada za długi i zobowiązania swojej firmy całym majątkiem nie tylko zgromadzonym przez firmę, ale także własnym majątkiem osobistym i to do tego całym. Może się, więc zdarzyć, że przy prowadzeniu interesów na szeroką skalę, kiedy to w obrocie przedsiębiorca ma duży majątek firmy, kiedy firma przestanie przynosić zyski, również majątek osobisty przedsiębiorcy zostanie zaliczony w poczet pokrycia długów firmy. Inaczej rzecz ma się przy spółkach cywilnych. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do określonej w statucie wysokości udziałów. Znaczy to, że jeśli w statucie spółki udziałowcy zadeklarują, powiedźmy 100 000 zł jako wartość kapitału spółki, to później, jeśli spółka stanie się niewypłacalna, odpowiedzialność udziałowców ograniczona będzie do tych właśnie 100 000 zł. Ma to duże znaczenie przy interesach, w których obracane są bardzo duże pieniądze. Rodzi to pewien rodzaj bezpieczeństwa dla udziałowców, ponieważ w ewentualnej egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, nie będzie brany pod uwagę majątek osobisty udziałowców. Jednak, jeśli w związku z prowadzoną działalnością spółka nabędzie dodatkowe środki, zwiększając tym samym kapitał, wtedy i wysokość odpowiedzialności będzie wyższa.
Jeśli w danym przedsięwzięciu biznesowym bierze udział kilka osób i każdy z nich inwestuje inną kwotę, albo nawet nie kwotę pieniędzy, a inne przedmioty, np. maszyny, urządzenia, samochody, sprzęt komputerowy albo inne niezbędne przedmioty, przedstawiające wartość, które pozostali udziałowcy zgodzą się zaliczyć do majątku spółki i tym samym przyznać udziałowcowi określoną ilość udziałów. Założenie spółki cywilnej jest w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, bo ściśle określa prawa i obowiązki udziałowców, udziałowców także, co najważniejsze, wysokość przysługującego im udziały w wypłacie dywidendy.
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych, ale nie są one szczególnie skomplikowane. Warto skorzystać z porady wykwalifikowanego księgowego, który podpowie jak założyć spółkę, jakie klauzule powinny zawarte być w statucie i gdzie trzeba składać określone dokumenty. Udział księgowego jest w prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędny. Konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, co najlepiej powierzyć profesjonaliście.
Przed zdecydowaniem się na założenie takiej spółki, należy dokładnie sprawę przemyśleć, ponieważ prowadzenie spółki z o.o. nieco różni się od prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej.