folder-1016290_1280Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą muszą, chcąc nie chcąc, płacić podatki do urzędu skarbowego. Podatki płacone przez przedsiębiorców a także przez osoby prywatne stanowią najważniejszą część finansów publicznych. Stąd też praktycznie każdy jest zobowiązany do ich płacenia, o ile oczywiście osiąga dochody podlegające opodatkowaniu. Ze skarbówką można się rozliczać na kilka sposobów, ale najpopularniejszym sposobem wybieranym przez większość przedsiębiorców, którzy mogą takiego wyboru dokonać, jest książka przychodów i rozchodów. Inaczej mówiąc jest to rozliczenie na zasadach ogólnych. Ten sposób omówimy dość szeroko w poniższym artykule, ponieważ ma on naprawdę wiele zalet dla podatnika. Nie mniej jednak poza książką przedsiębiorcy mogą jeszcze wybrać kartę podatkową albo zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek zryczałtowany dotyczy tylko kilku wybranych branż stąd też nie każdy może skorzystać z kilkuprocentowego podatku płaconego bez względu na poniesione w działalności koszty. Ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mogą rozliczać się z fiskusem miesięcznie, kwartalnie a także rocznie, przy czym najlepiej rozliczać się kwartalnie. Ale o tym wszystkim napiszemy poniżej.
Zatem zacznijmy od wyjaśnienia czym jest wspomniana powyżej książka przychodów i rozchodów. Jest to inwentarz albo raczej dokument, w którym ewidencjonujemy wszystkie przychody oraz koszty. W dokumencie tym musimy wpisać wszystkie faktury albo rachunki przychodowe oraz wszystkie rachunki i faktury będące kosztem faktycznie przez nas poniesionym. Na koniec miesiąca możemy zrobić podsumowanie tego, ile faktycznie zarobiliśmy, czyli jaki jest dochód osiągnięty przez Naszą firmę. Rozliczenie ze skarbówką możemy prowadzić miesięcznie, kwartalnie bądź rocznie. W zależności od tego, jaki okres rozliczania się wybierzemy mamy większą lub mniejszą możliwość generowania odpowiednich do przychodów kosztów. Im więcej kosztów tym mniejszy podatek do zapłacenia a im większy okres interwałowy płacenia podatku tym większe możliwości do odpowiedniego zbilansowania kosztów i przychodów.
Rozliczać się z urzędem skarbowym musi każdy przedsiębiorca i to bez względu na to czym się zajmuje i z czego uzyskuje dochód bądź stratę. Rozliczenie zawsze składamy do urzędu skarbowego roczne, zatem zawsze możemy zweryfikować czy poprawnie odprowadziliśmy wszystkie konieczne do zapłacenia składki. Jeśli tak, to możemy być spokojni, a im więcej podatków odpłacamy i regularnie są one płacone na podobną kwotę to możemy być spokojni o wynik ewentualnej kontroli skarbowej. Książka przychodów i rozchodów pozwala Nam swobodnie prowadzić swoją firmę, a każdy udokumentowany przychód oraz wychód daje nam możliwości racjonalnego podejścia do finansów swojej firmy. W przypadku kontroli właśnie z urzędu skarbowego możemy wykazać się swoimi finansami czarno na białym, ponieważ są one zawsze dokładnie rozpisane w książce przychodów i rozchodów.
Jeśli rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych to przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że podatek można płacić albo według skali podatkowej albo zdecydować się na podatek liniowy. Co prawda , podatek w przypadku obydwóch opcji rozlicza się na podstawie udokumentowanego w książce przychodów i rozchodów dochodu ale jeden i drugi ma swoje plusy i wady. Jeśli rozliczamy się według skali podatkowej to płacimy osiemnaście procent podatku dochodowego w pierwszym progu dochodowym albo możemy zapłacić trzydzieści dwa procent osiągając drugi próg dochodu. Na drugi próg wejdziemy przekraczając osiemdziesiąt pięć tysięcy dochodu z groszami. Osiągając dochody z działalności mieszczące się w pierwszym progu przechodzenie na podatek liniowy w ogóle się nie opłaci. Tym bardziej, że wybierając podatek liniowy nie mamy kwoty wolnej od podatku a także nie możemy rozliczyć w picie ulg podatkowych. Ponadto CI, którzy płacą podatek liniowy nie mogą się rozliczać ze współmałżonkiem co też dla podatników ma wiele plusów.
Fakt, jeżeli osiąga się dochody roczne grubo powyżej stu tysięcy złotych to opłaci się płacić podatek liniowy, który zawsze wyniesie dziewiętnaście procent. Ale to nie zmienia faktu, że zarówno jeden podatek jak i drugi jest obliczany według zasad ogólnych a więc rozliczania kosztów oraz przychodów za pomocą książki przychodów i rozchodów, zwaną w skrócie kpir. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak prowadzić taką książkę ażeby obliczenia z niej były jak najkorzystniejsze dla podatnika. Co więcej, im więcej kosztów w danym miesiącu tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wyjdzie nam do zapłaty podatek. A przecież żaden przedsiębiorca czy prowadzący swoją firmę biznesmen nie lubi, kiedy przelew z tytułu podatku dochodowego jest zbyt duży. Nikt nie lubi płacić podatków, ale warto spojrzeć na to z innej strony. Dzięki temu, że je płacimy żyjemy w coraz piękniejszym kraju. Rozliczenie na zasadach ogólnych jest najpopularniejsze ze wszystkich, bo na wysokość płaconego podatku mamy w tym wypadku delikatny wpływ.