Kiedy poweźmie się plany o prowadzeniu własnej działalności trzeba być świadomym, że wiąże się to z wieloma obowiązkami prawnymi, księgowymi i urzędowymi. Niektóre czynności związane z rozpoczęciem działalności wymagane są przez obowiązujące przepisy prawne. Co do niektórych kwestii nie odnoszą się one jednak jednolicie. Tak jest na przykład z kwestią posiadania dla działalności jednoosobowej bankowego rachunku firmowego. Nie w każdych okolicznościach jest on wymagany ale lepiej założyć rachunek firmowy od razu, wraz z dniem otwarcia swojej firmy. Ułatwi to wiele formalności związanych z prowadzeniem własnej firmy. I nie ważne jest to, w jakiej formie będziemy prowadzili swoją działalność. Rachunek bankowy firmowy opłaca się założyć nawet wówczas, kiedy Nasza firma będzie jedynie formą samozatrudnienia.
Wymogi prawne i zgodność z ustawami nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku firmowego wówczas, kiedy jest się płatnikiem podatku VAT, oraz gdy zatrudnia się pracowników. Jednocześnie przez konto bankowe powinny przechodzić przelewy pomiędzy kontrahentami, kiedy są nimi działalności gospodarcze. Na pewno jednak jest tak, że zwrot podatku VAT może być dokonany jedynie na rachunek firmowy przedsiębiorcy. Warto dopytać się w urzędzie skarbowym, ale nie zawsze warto polegać na księgowych. Dla niektórych wygodnych księgowych rachunek firmowy jest tylko utrudnieniem w zarabianiu pieniędzy na przedsiębiorcy. Ponieważ rachunek firmowy to również duża samodzielność.
Większość banków bierze pod uwagę prowadzenie i obsługę rachunku firmowego wówczas, kiedy przedsiębiorca chce się starać o kredyt. W tym przypadku prowadzenie rachunku ma ogromne znaczenie. Jest to, w pewnym sensie, takie zaświadczenie o dochodach przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej firmy. I to właśnie przeszkadza najbardziej księgowym, którzy twierdzą, że rachunek firmowy jest niepotrzebny. Jeśli się go nie posiada to trzeba prosić księgową bądź księgowego o przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z osiąganymi przez firmę przychodami oraz dochodem. Mając konto firmowe wystarczy wydrukować historię, w której znajdują się przychody a także widnieją przelewy do odpowiednich urzędów. Wydrukowanie historii z konta będzie na pewno tańsze.
Konto w banku trzeba dobrze wybrać. Dzisiaj nie wiążą się one już z jakimiś większymi opłatami. Najczęściej trzeba po prostu z konta korzystać, wtedy można zaoszczędzić na ewentualnych opłatach. Natomiast bardzo ważne jest to, że w przypadku kontroli skarbowej można również wylegitymować się tym, co na rachunku firmowym widnieje czarno na białym. A nawet trzeba się tym wylegitymować. Posiadanie rachunku dla firmy może każdemu przedsiębiorcy znacznie ułatwić prowadzenie swojej firmy. Przede wszystkim jest to takie rozdzielenie sobie finansów, które można uznawać za prywatne od tych, które wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każdą działalność warto rozliczać z osobnego konta jak w TotalMoney.pl, ale w wielu przypadkach wymaga tego od Nas prawo, żebyśmy rozliczali się z urzędami tak jak należy to wykonywać poprawnie.